Нуде бесповратну помоћ за прерађивачку индустрију

Право на помоћ има и дрвна индустрија: Са једне од пилана

Право на помоћ има и дрвна индустрија: Са једне од пилана

Развојна агенција Србије расписала је конкурс за расподелу бесповратних средстава микро, малим и средњим предузећима (ММСП) кроз Програм подршке секторима прерађивачке индустрије. Укупан буџет Програма износи 44.737.500 динара, док  је максималан износ појединачне помоћи два милиона динара.
 
Програм подршке секторима прерађивачке индустрије  има за циљ унапређење пословног амбијента и повећање конкурентности ММСП у оквиру сектора прерађивачке индустрије груписане у четри области и то: индустрија машина и опреме; прехрамбена индустрија; дрвна и индустрија намештаја и индустрија гуме и пластике као први корак у имплементацији дефинисаних стратешких циљева и активности.
 
Према конкурсу Развојне агенције Србије, право на учешће и коришћење бесповратних средстава имају микро, мала и средња предузећа   која спуњавају следеће услове кумулативно:
 
1. да је претежна делатност ММСП производња, прерада или услуге из сектора прерађивачке индустрије груписане у четири области и то: индустрија машина и опреме; прехрамбена индустрија; дрвна и индустрија намештаја и идустрија гуме и пластике (испуњеност овог услова се проверава на основу шифре делатности под којом су регистровани у АПР а листа квалификационих делатности које су прихватљиве за финансирање по Програму чини прилог Упутства за реализацију Програма);
2. да су у већинском приватном власништву;
3. да су у тренутку подношења пријаве, регистровани у АПР Републике Србије најмање две године (у Регистру привредних друштава или предузетника);
4. да су позитивно пословали у претходној години;
5. да воде пословне књиге по систему двојног књиговодства;
6. да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса;
7. да им у последње две године није изречена мера забране обављања делатности;
8. да за исту намену у претходној години нису користили подстицајна средства која потичу из буџета Републике Србије, буџета Аутономне покрајине Војводине и буџета ЈЛС (овај услов се не односи на пројектну активност „Индивидуални наступи на међународним сајмовима у иностранству“);
9. да нису у тешкоћама према дефиницији садржаној у Уредби о правилима за доделу државне помоћи;
10. Програмом ће се суфинансирати само пројектне активности које су започете након расписивања Јавног позива.
 
Рок за завршетак уговорених активности и реализацију плаћања у оквиру одобреног пројекта је 12 месеци од дана потписивања уговора са Развојном агенцијом Србије.
 
Подели ову вест:

Коментари

    Објављени коментари представљају приватно мишљење аутора коментара, односно нису ставови редакције “Варошких новина”. Коментари који садрже псовке, увреде, претње, говор мржње и нетолеранцију неће бити објављени. Редакција “Варошких новина” задржава право избора коментара који ће бити објављени.