Контакт

Новинско-издавачко д.о.о. "Златарске вести"
Карађорђева 32
31320 Нова Варош
Телефон: (+381) 33 61 194
Email: zlatarske@ptt.rs

Матични број: 21064670
ПИБ: 108772642
Жиро рачун: 355-320038798269 Војвођанска банка
Директор и главни и одговорни уредник: Дана Шуњеварић