Импресум

Новинско-издавачко ДОО „Златарске вести“

Адреса Карађорђева 20, 31320 Нова Варош

Директор и главни и одговорни уредник:

Жељко Дулановић

Новинар:

Розита Поповић

Телефон редакције: 033/61-194

Email: zlatarske@ptt.rs

„Златарске вести“ доо су оснивач и власник два медија:

1. Портал www.varoske.net  је уписан у Регистар медија под регистарским бројем  IN000604

2. Лист "Варошке новине" је уписан у Регистар медија под регистарским бројем NV000745

Новинско-издавачко ДОО „Златарске вести“
Година оснивања: 2014.
Матични број:21064670
ПИБ:108772642
Жиро-рачун: 325-9500600036514-21 ОТП Банка