Влада Србије бесповратно даје кукуруз за музне краве

До 240 килограма по грлу

До 240 килограма по грлу

Влада Републике Србије расписала је Јавни позив за бесповратну испоруку до 15.000 тона меркантилног кукуруза као помоћ пољопривредним произвођачима - узгајивачима млечних крава. Пријаве се подносе у периоду од 11. новембра до 23. новембра ове године године.

Бесповратна испорука се односи на примарну производњу млека. У питању је помоћ за регистрована пољопривредна газдинства која се баве узгојем млечних крава и у активном су статусу за текућу годину. Произвођачи ће добити до највише 240 килограма кукуруза по једној млечној крави, а под млечном кравом се подразумева свако женско грло говеда старије од 24 месеца у тренутку објављивања јавног позива.

Узгајивач млечних крава који може остварити право на помоћ на бесповратну испоруку меркантилног кукуруза је физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, који је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава, као и у Централну базу података о обележавању животиња и у овој бази има од једне до 50 млечних крава, у свом власништву или у власништву члана пољопривредног газдинства. Услов је и да носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства није у закупу пољопривредног земљишта у државној својини, као и да је остварио право на премију за кравље млеко за 2021. годину.

Поступак остваривања овог права се покреће подношењем Пријаве, коју произвођачи са територије града Ужица и општина Чајетина, Пожега, Бајина Башта, Косјерић, Нова Варош, Прибој и Пријепоље подносе Пољопривредној саветодавној и стручној служби Ужице.

Уз образац Пријаве доставља се и следећа документација:

- Извод из Регистра пољопривредних газдинстава са подацима о активном статусу, члановима породичног пољопривредног газдинства и врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којима се држе или узгајају (сточни фонд). Овај Извод издаје подручна јединица Управе за трезор у којој је регистровано пољопривредно газдинство;

-Списак млечних крава на газдинству уписаних у Централну базу података о обележавању животиња који издаје надлежна ветеринарска служба.

Сва документа морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или овереној копији. Документи не могу бити старији од 15 дана од дана подношења пријаве. Крајњи рок за подношење пријаве је 23. новембра 2022. године.

Образац пријаве са целокупном документацијом доставља се ПССС Ужице у затвореној коверти са назнаком имена и презимена, адреса пребивалишта подносиоца пријаве, контакт телефоном и напоменом: “ Пријава за остваривање права на помоћ узгајивачима млечних крава”, препорученом пошиљком на адресу: ПССС Ужице, ДимитријаТуцовића 125А, Ужице.

Кад се пријава заврши, формираће се ранг листа. На основу Јединствене ранг листе, ПССС подносиоцу пријаве издаје потврду о испуњености услова за остваривање права на помоћ. Потврда ће садржати одобрену количину меркантилног кукуруза, а издају се по редоследу са ранг листе, до утрошка укупне количине меркантилног кукуруза (15.000 тона).

Преузимање меркантилног кукуруза вршиће се на паритету утоварено у возило узгајивача, а трошкове превоза меркантилног кукуруза сноси узгајивач млечних крава. Више информација сви заинтересовани могу добити на телефон 031/513-754.

Саветодавац : Небојша Ђурић, ПССС Ужице

Подели ову вест:

Коментари

    Објављени коментари представљају приватно мишљење аутора коментара, односно нису ставови редакције “Варошких новина”. Коментари који садрже псовке, увреде, претње, говор мржње и нетолеранцију неће бити објављени. Редакција “Варошких новина” задржава право избора коментара који ће бити објављени.