Продужен рок за ИПАРД подстицаје у сеоском туризму

Нови садржаји за туристе - центар Штиткова

Нови садржаји за туристе - центар Штиткова

Рок за подношење захтева за ИПАРД подстицаје у сеоском туризму продужен је до 30. октобра 2020. године. Шта је потребно за учешће на конкурсу читајте у тексту   Небојше Ђурића, саветодавца ПССС Ужице:

* * * 

Право на ИПАРД подстицаје у оквиру мере 7 остварује лице уписано у Регистар пољопривредних газдинстава као комерцијално и налази се у активном статус. Газдинство мора бити уписано као физичко лице, предузетник или привредно друштво које је разврстано у микро или мало правно лице.

Право на одобравање пројекта остварује лице ако:

-се инвестиција налази у руралном подручју;
-укупан број индивидуалних лежајева у свим категорисаним угоститељским објектима за смештај које има на територији Републике Србије није већи од 30;
-има пребивалиште, односно седиште на територији Београдског региона, Региона Војводине, Региона Шумадије и Западне Србије,односно Региона Јужне и Источне Србије;
-нема доспелих неизмирених обавеза по основу јавних прихода;
-нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде;
-је катастарска парцела на којој се изграђуј еобјекат који је предмет инвестиције у његовом власништву, односно сувласништву;
-је објекат који је предмет инвестиције у изградњу, односно изградњу иопремање у његовом власништву;
-је објекат који је предмет инвестиције у опремање у његовом власништву, односно у случају предузетника и привредног друштва да над тим објектом има и право закупа;
-инвестицја није започета пре доношења ешења о одобравању пројекта,осим за општи трошак;
-добављачи подносилац захтева не представљају повезана лица;
-има три прикупљене понуде за предмет инвестиције за вредност већу од 10.000 евра. Понуде морају бити независно прибављене и упоредиве по садржају и по спецификацијама;
-за објекат који је предмет инвестиције у изградњу има одговарајућу документацију у складу са законом којим се уређује планирање и изградња;
-за остваривање права на одобравање пројекта нису вештачкис творениу слови у циљу остваривања предности супротно ИПАРД програму;
-ако предмет инвестиције није финансиран из других извора јавног финансирања, односно ако није у поступку за остваривање финансирања из других јавних извора финансирања.
-Ако је предмет захтева опремакоја се уграђује у објекат, лице остварује право на одобравање пројекта ако тај објекат имаграђевинскудозволу,односно решење за извођење радова или дозволу за употребу;
-Пословни план за инвестиције вредности до 50.000 евра подноси се у електронској и папирној форми, и то кроз Једноставан пословни план;
-Пословни план за инвестиције вредности веће од 50.000 евра подноси се у електронској и папирнојформи, и то кроз Сложен пословни план.

ИПАРД подстицаји утврђују се у процентуалном износу до 65% вредности прихватљивих трошкова инвестиције, умањеном за износ пореза на додату вредност.Корисник ИПАРД подстицаја може да оствари право на ИПАРД подстицаје у износу од најмање 5.000 евра, а највише 300.000 евра по захтеву, без обзира на укупну вредност инвестиције.Вредност прихватљивих општих трошкова не може прећи износ од 12% од вредности прихватљивих трошкова предметнеинвестиције.Трошкови за израду пословног плана прихватљивису до 5% од вредности прихватљивих трошкова предметне инвестиције, и то до 2.000 евра..

Саветодавац: Небојша Ђурић, ПССС Ужице

Подели ову вест:

Коментари

    Објављени коментари представљају приватно мишљење аутора коментара, односно нису ставови редакције “Варошких новина”. Коментари који садрже псовке, увреде, претње, говор мржње и нетолеранцију неће бити објављени. Редакција “Варошких новина” задржава право избора коментара који ће бити објављени.